Streljanje

Hitler poreda dva reda žena i red muškaraca. Pita 1. red žena:
– Da li me volite?
Odgovore:
– Ne!
Hitler:
– Hans streljaj ih. Pita 2. red žena:
– Da li me volite? Odgovore:
– Ne! Hitler:
– Hans streljaj ih! Muškarci se zamisliše:
– Ako mu kažemo da ga volimo možda nas pusti.Pita ih Hitler:
– Da li me volite? Odgovere:
– Da! Hitler:
– Hans, streljaj pedere.

Leave a Reply