Veseli plamičak

Kako se zove krematorijum za decu? Veseli plamičak!
A kako se zove čovek koji radi u veselom plamičku? Čika Spale

Leave a Reply