11 žrtava

Stoji deda na sred mosta, prodaje novine i viče:
– 10 žrtava! 10 žrtava!
Zastaje neki čovek pa će zainteresirano:
– 10 žrtava? Ajde, daj da vidim…
Deda ga gurne s mosta:
– 11 žrtava! 11 žrtava!

Leave a Reply