Sve živo…

Pitali Cigu šta voli da sluša od muzike.
-Pa, sve živo… i Tošeta.

Leave a Reply