Retardirani Ciga

Kako se zove Rom koji je retardiran?
-CigaReta.

Leave a Reply