Fino i sveže

Šta pedofil pomisli kada ugleda porodilište?
Fino i sveže.

Leave a Reply