Neka uđе

“Doktore, doktore!”  – zavapi medicinska sestra.
– “U čekaonici je pacijent, kome je mašina odrezala obe noge!”
– “Recite mu neka uđe!” mirno je odgovorio doktor.