Prekoračenje brzine

Zaustavio pandur vozača koji je u naseljenom mestu vozio 80 km/h.
Pandur:
– Vozili ste 80 na sat a dozvoljeno je 50, za svakih 10 km/h 1000 dinara kazne, znači vaša kazna je 3000 din.
Vozač:
– Ali ja poznajem vašeg načelnika.
– U redu je to ali 3000 dinara!
– Ali ja sam dobar prijatelj sa načelnikom!
– Cenim ja to ali 3000 dinara?
– Ali mi smo kućni prijatelji!
– Pa pozovite ga!
Vozač zove načelnika na mobilni i sa druge strane mu govorni automat kaže da pretplatnik nije trenutno dostupan.
Pandur:
– I šta ćemo sada: pomoć prijatelja ste iskoristili, publike kao što vidite nema, ostaje nam 50:50!

Leave a Reply