Vladika

Negde u prošlom veku, pogodi Crnu Goru neka velika glad i beda. Zima razbija, nema šta da se jede. Pojeli već poslednje zalihe, kučiće, mačiće, oglodali sve kore sa drveća. I kad više ništa nije ostalo, pokupe se ljudi i krenu kod Vladike:
– Vladika, ‘oćemo l’ mi pomrijet ka’ ljudi ili ka’ pičke?
– A, vala ćemo k’o ljudi. ‘Ajmo svi na Lovćen.
Popnu se oni na Lovćen, pa im kaže Vladika:
– ‘Ajde, ja ću brojati do tri, pa kad kažem tri, svi skačite!
– Jedan… …dva… …
– Ej, Vladika, eno idu Srbi. Nose kukuruz!
– A jel’ okrunjen?
– Nije.
– TRI…

Leave a Reply