Dvogled

Šeta se Hitler Aušvicom, a oko vrata mu vise dve viljuške na konopčiću. Prilazi mu malo Jevrejče i pita:
– Čiko, šta ti je to što visi?
Hitler mu odgovara:
– To je, dete, dvogled.
Jevrejče ga pita:
– Mogu li da pogledam da vidim svoju braću tamo iza?
Hitler odgovara:
– Naravno – i nabija mu viljuške u oči.
Dete kaže:
– Ali čiko, ja ništa ne vidim!
Hitler počinje da vrti viljuške do mozga govoreći:
– Čekaj da čika Adolf izoštri sliku…

Leave a Reply