Mera u piću

Filozofiraju dva pijanca kako treba imati meru u piću i tek će jedan:
-Ja pre nisam imao meru, sad imam, pijem dok se ne userem.

Leave a Reply