Klupica

Baka i deka sede u parku na klupi…
Baka:
-Je l’ deko, koliko imaš godina?
Deka:
-Šta kažeš?
Baka:
-Koliko imaš godina?
Deka:
-95
Baka:
-Auu! Nebi ti dala!
Deka:
-Ma, neboj se, nebi ja ni mog’o…

Leave a Reply