Cirkular

Šta je to malo crveno i prska na sve strane?
-Beba se igra cirkularom.

Leave a Reply