Mesarski instrumenti

Pita čovek prodavca u mesari:
-Imate li rep od kobile, znate, treba mi za violinske strune.
Prodavac:
-Nemamo, ali imamo pičku od mazge za usnu harmoniku.

Leave a Reply